post

Oulun kaupungissa on lähidemokratialla pitkät perinteet. Olen toiminut 11 vuotta Toppilansaaren-Hietasaaren asukasyhdistyksessä ja siinä myös puheenjohtajana. Se on ollut näköalapaikka asukasvaikuttamisen näkökulmasta.

Olemme talkoilleet milloin siivoten rantoja tai lähimetsiä, milloin järjestäen asukasiltoja, milloin sytyttäen oululaisille tarkoitettua juhannuskokkoa tai milloin yrittäen vaikuttaa asuinalueen kaavoitukseen tai sitten julkiseen liikenteeseen jne.

Mitä olemme sitten saaneet aikaan asukasviihtyvyyden suhteen. Tämän nurkkakunnan yhteisöllisyys on kasvanut ja se on omalta osalta lisännyt turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Sitä vastoin konkreettinen vaikutus vaikkapa Nallikarikaavaan on ollut mitätön. Suurin asia, mikä on  jäänyt monelta huomaamatta, on Toppilansaaren valaistun ladun säilyminen koskemattomana. Myös tähän metsikköön oltiin kaavassa suunnittelemassa parkkipaikkoja. Asukaskuulemisen kautta saimme säilytettyä tämän metsän koskemattomana. Tämä metsä on tärkeä myös  Huvipuistomelun ”valliaitana”.

Valaistulatu on tärkeä lähilatu ja virkistysalue kaikille. Sinne kuljetaan hiihtämään ja lenkkipolulle myös  Torinrannasta ja keskustasta käsin.

Tulevaisuuden kunnassa täytyy asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätä ja etenkin, jos kaavauudistuksia suunnitellaan virkistysalueille, on ratkaisevaa kuulla asukkaita ennen uusien suunnittelulupien myöntämistä.