• varhaiskasvatus asteittain 20 tuntia maksuttomaksi, alakoululaiselle oikeus saada opetusta lähellä asuinpaikkaa
    • Monipuoliset sivistystoimen palvelut, tulevaisuuden kunta on ennen kaikkea sivistyskunta

Ryhmäkoot kouluissa säilytettvä nykyisellään. Oppilashuolto ja -tuki riittäväksi.

    • viihtyisän asuinalueen puolesta asukkaita kuunnellen: lisää vuoropuhelua kaavoitukseen ja asuinalueiden palveluiden suunnitteluun

Asukkaita olisi kuunnelta esim joukkoliikennettä suunniteltaessa, vuorovaikutusta city-bussin reittisuunnitteluun, hyvät ideat kannattaa toteuttaa!

    • meidän on tärkeää parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä ja asemaa ja saada sitä kautta lisää elinvoimaa ja työllisyyttä Ouluun
    • liikunnan ja urheilun asialla, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Senioreille toimintakykyä. Seniorikortin kehittäminen. Toimintakyvystä huolehtiminen pidentää kotona asumisen aikaa. Kaikkihan me haluamme asua omassa kodissa.

  • Merellinen Oulu pitää näkyä ja kuulua! Oulu merellisyyttä pitäisi kehittää edelleen synnyttämällä kaupunkiin kesäkuukausien aikana pienimuotoista meriliikennettä välille Torin ranta – Nallikari