Mielipiteitä

  • varhaiskasvatus asteittain 20 tuntia maksuttomaksi, alakoululaiselle oikeus saada opetusta lähellä asuinpaikkaa
  • Monipuoliset sivistystoimen palvelut, tulevaisuuden kunta on ennen kaikkea sivistyskunta, ikäihmiset digiloikalle myös !!!

Ryhmäkoot kouluissa säilytettvä nykyisellään. Oppilashuolto ja -tuki riittäväksi.

  • viihtyisän asuinalueen puolesta asukkaita kuunnellen: lisää vuoropuhelua kaavoitukseen ja asuinalueiden palveluiden suunnitteluun

Asukkaita olisi kuunnelta esim joukkoliikennettä suunniteltaessa, vuorovaikutusta city-bussin reittisuunnitteluun, hyvät ideat kannattaa toteuttaa!

  • meidän on tärkeää parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä ja asemaa ja saada sitä kautta lisää elinvoimaa ja työllisyyttä Ouluun
  • liikunnan ja urheilun asialla, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Senioreille toimintakykyä. Seniorikortin kehittäminen. Toimintakyvystä huolehtiminen pidentää kotona asumisen aikaa. Kaikkihan me haluamme asua omassa kodissa. OTTAMALLA NYKYTEKNOLOGIA HALLINTAAN SE ONNISTUU. TÄHÄN TARVITAAN MONEN ELÄKELÄISEN KOHDALLA VERTAISTUKEA NETTIOSAAMISESSA.

 • Merellinen Oulu pitää näkyä ja kuulua! Oulu merellisyyttä pitäisi kehittää edelleen synnyttämällä kaupunkiin kesäkuukausien aikana pienimuotoista meriliikennettä välille Torin ranta – Nallikari