Mies ja Auto

Mies ja auto.

Koiran sanotaan muistuttavan omistajaansa, mutta kertooko auto, millainen sen mieskuski on ?

Tekeekö siis mies auton vai auto miehen? Ehkä järjestys selviää äidinkielestä. Me sanomme  poromies, automies, autonkuljettaja emmekä miesporo tai miesauto. Kuitenkin miesautoilija.

Ehkä kuitenkin oman tyylin löytäminen on tärkeää.

Möljän Turva ry

Möljän Turva ry on yleishyödyllinen yhdistys ja yhdistyksen tarkoitus on vaalia liikunnallista ja fyysistä hyvinvointia järjestämällä liikuntamahdollisuuksia sekä osallistumalla erilaisten kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lahjoitamme tulevana kautenakin osan yhdistyksen talkootuotosta Urheilun Tuki ry:lle ja salibandiseura Rankat Ankat ry:lle sekä tuemme myös OVS:n tennisvalmennusta stipendein.

Toppilansaaressa ja Hietasaaressa järjestetään kesäisin useita yleisötilaisuuksia. Yhdistys tekee läheistä yhteistyötä Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistyksen kanssa. Liikenteen ohjaus alueen eri tilaisuuksissa on koettu tärkeäksi liikenneturvallisuuden kannalta.

Tarkoituksemme toteuttamiseksi keräämme yhdistykselle varoja talkoillen erilaisissa alueen tilaisuuksissa ohjaamalla liikennettä ja olemalla tilaisuuksien järjestelyissä mukana sekä hoitamalla järjestyksenvalvontaa mm. Meri-Oulun kesäteatterilla ja kaudella 2018 myös Ilo-Oulussa,

post

Senioriopettajat – Oaj:n jäseniksikö?

Me senioriopettajat emme ole Oaj:n jäseniä. Sitten tuli hetki, jolloin olin kuitenkin Oaj:n jäsen. Laitoin vaalimainosta Opettaja-lehteen ja puhelun aikana tarkistettiin olenko Oaj:n jäsen vai en. Olin – ja sain jäsenalennuksen mainoksesta. Sitten en taas ollut, kun sitä kysyin kokeneimmilta senioriopettajilta. Voisimmeko me olla Oaj:n jäseniä, ihan oikeasti, eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin. Näinhän on asiat muissa Akavan järjestöissä.
Jos olisin jatkanut työuraani Kustannus Oy Otavan palveluksessa myyntipäällikkönä ja kun tällöin olin Myynnin ja Markkinoinnin ammattilaiset järjestön jäsen, olisin nyt sen järjestön eläkeläisjäsen. Palasin kuitenkin opettajaksi 10 vuotta sitten ja liityin Oaj:hin. Olin taas myös Oaj:n luottamustehtävissä. Jäätyäni eläkkeelle erityisopettajan virasta, liityin senioriopettajiin, kun en voinut jatkaa Oaj:ssä. Toki olisin mielelläni sen tehnyt. Eläkkeelle jääminen on iso muutos. Minusta olisi ollut hieno juttu, josko oajläisyys olisi säilynyt.
Meitä senioriopettajia on paljon, yli 20 000 ja sehän on 1/6 osa Oaj:n jäsenmäärästä. Ei ole mikään helppo yhtälö hoitaa jäsenyyttä Oaj:hin tuosta vaan. Oulun senioriopettajien kuukausikokouksesaa meitä oli vajaa 60 paikalla ja useimmat olivat sitä mieltä, että tottakai meidän pitäisi saada säilyttää jäsenyytemme – olisi jäsenyys sitten vaikka rajoitettu.
Voisimmeko me olla Oaj:n seniorijäseniä, joilla ei olisi esim. oikeuksia osallistua Oaj:n vaaleihin tai työttömyyskassaetuihin. Kaikki tämähän olisi neuvoteltavissa. Saisimme kuitenkin esim Opettaja-lehden (se voisi olla etu, jonka saa niin halutessaan) tai joitain muita jäsenetuja.

Juhani Suopanki
Oulun seudun senenioriopettajat

 

Niekkarin Tennis Oy

Meitä oli muutama innokas tenniksen harrastaja. Lähin kunnon kenttä oli oli 10 km päässä. Kerran olimme tass tulossa Kaokon kanssa pelaamasta ja pysähdyimme kotinurkille. Ehdotin Kaukolle, tuossa olisi hyvä kentän paikka. Siihen se rakennettiin ja toimii tänäkin päivänä. Osakepääoma oli silloin muistaakseni 50000 mk ja osakkaita kerättiin 25. Kentän avajaisiin kutsuttiin kunnanjohtaja ja tietysti piti hankkia myös huoltorakennus. Sellainen ostettiin Oulun nyrkkeilijöiltä.
Kalevan vaalikoneessa kysyttiin, pitääkö kunnan rakentaa kaikki liikuntapaikat. Kyllä urheilukenttiä pitää olla ja stadioneita. Mutta myös tällaista yritteliäisyyttä liikunnan hyväksi pitää suosia ja rohkaista. Koimme muuten mahtavaa yhteisöllisyyttä asuinaluella, kun rakentaminen alkoi. Lapset ja aikuiset yhdessä.

post

Kevään harrastuksia

Viime talvena oli lumitilanne parempi ja saimme nauttia merenjäällä hiihtämisestä. Oulun kaupunki on aiemmin antanut urakoitsijan hoiviin Toppilansaaren hiihtoladun ja samalla option hoitaa latu meren jäälle säiden salliessa. Muutamaan vuoteen ei merenjäälle ole saatu enää kunnon latua.

Oulun edustalla oleville saarille olen hiihtänyt muutamana talvena keväällä jäätilanteen mukaan. Nyt kun Toppilansalmen meriliikenne on loppunut myös Nallikarista on päässyt merelle ja aivan lähisaarissa on hyvät rantautumisen mahdollisuudet.

Toivottavasti jäätilanne olisi sellainen, että voisimme saada latuverkoston sellaiseksi, että merelle ja lähisaariin pääsisi vaivatta. Siellä voisi olla myös nuotiopaikka ja valmiit puut.

post

Kaupunkilaisen vaikuttamismahdollisuuksista asuinympäristöön

Oulun kaupungissa on lähidemokratialla pitkät perinteet. Olen toiminut 11 vuotta Toppilansaaren-Hietasaaren asukasyhdistyksessä ja siinä myös puheenjohtajana. Se on ollut näköalapaikka asukasvaikuttamisen näkökulmasta.

Olemme talkoilleet milloin siivoten rantoja tai lähimetsiä, milloin järjestäen asukasiltoja, milloin sytyttäen oululaisille tarkoitettua juhannuskokkoa tai milloin yrittäen vaikuttaa asuinalueen kaavoitukseen tai sitten julkiseen liikenteeseen jne.

Mitä olemme sitten saaneet aikaan asukasviihtyvyyden suhteen. Tämän nurkkakunnan yhteisöllisyys on kasvanut ja se on omalta osalta lisännyt turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Sitä vastoin konkreettinen vaikutus vaikkapa Nallikarikaavaan on ollut mitätön. Suurin asia, mikä on  jäänyt monelta huomaamatta, on Toppilansaaren valaistun ladun säilyminen koskemattomana. Myös tähän metsikköön oltiin kaavassa suunnittelemassa parkkipaikkoja. Asukaskuulemisen kautta saimme säilytettyä tämän metsän koskemattomana. Tämä metsä on tärkeä myös  Huvipuistomelun ”valliaitana”.

Valaistulatu on tärkeä lähilatu ja virkistysalue kaikille. Sinne kuljetaan hiihtämään ja lenkkipolulle myös  Torinrannasta ja keskustasta käsin.

Tulevaisuuden kunnassa täytyy asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia lisätä ja etenkin, jos kaavauudistuksia suunnitellaan virkistysalueille, on ratkaisevaa kuulla asukkaita ennen uusien suunnittelulupien myöntämistä.

Lisää merellisyyttä Ouluun!

Kirjoitin Kalevaan pari vuotta sitten ideasta ”vesibussi liikennettä Oulun edustalle”. Paremminkin vesionnikka tai merionnikka olisi Ouluun parempi nimi. Se voisi liikennöidä Torinrannasta Möljän kautta Nallikariin ja kiertää sen jälkeen Hietasaaren. Sillä voisi tulla keskustasta Huvipuistoon ja Meri-Oulun kesäteatterriin. Oululaista merellisyyttä ei tahdo oikein ymmärtää, ellei ole käynyt merellä Oulun edustalla. Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistys ry järjesti viime kesä Oulu-laivalla merimatkan. Tällä aluksella on kuitenkin vain koulutuslaivan status ja näin ollen se ei voi ottaa enempää kuin 44 matkustajaa. Porukkaa olisi tullut enemmänkin ja monelle piti ilmoittaa ”ei mahdu”.

Olisimme matkanneet Hailuotoon, mutta Marjaniemen satama on niin matala, ettei alus voi sinne rantautua. Se oli pettymys monelle. Hailuodon lauttasatamaan kyllä olisi päästy. Siellä ei kuitenkaan ole muuta kuin kioski. Kyllä turisteille ja oululaisille pitäisi tarjota oikeaa merellisyyttä, koska olemmehan rannikkokaupunki.

Mielipiteitä

  • varhaiskasvatus asteittain 20 tuntia maksuttomaksi, alakoululaiselle oikeus saada opetusta lähellä asuinpaikkaa
  • Monipuoliset sivistystoimen palvelut, tulevaisuuden kunta on ennen kaikkea sivistyskunta, ikäihmiset digiloikalle myös !!!

Ryhmäkoot kouluissa säilytettvä nykyisellään. Oppilashuolto ja -tuki riittäväksi.

  • viihtyisän asuinalueen puolesta asukkaita kuunnellen: lisää vuoropuhelua kaavoitukseen ja asuinalueiden palveluiden suunnitteluun

Asukkaita olisi kuunnelta esim joukkoliikennettä suunniteltaessa, vuorovaikutusta city-bussin reittisuunnitteluun, hyvät ideat kannattaa toteuttaa!

  • meidän on tärkeää parantaa yrittäjien toimintaedellytyksiä ja asemaa ja saada sitä kautta lisää elinvoimaa ja työllisyyttä Ouluun
  • liikunnan ja urheilun asialla, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Senioreille toimintakykyä. Seniorikortin kehittäminen. Toimintakyvystä huolehtiminen pidentää kotona asumisen aikaa. Kaikkihan me haluamme asua omassa kodissa. OTTAMALLA NYKYTEKNOLOGIA HALLINTAAN SE ONNISTUU. TÄHÄN TARVITAAN MONEN ELÄKELÄISEN KOHDALLA VERTAISTUKEA NETTIOSAAMISESSA.

 • Merellinen Oulu pitää näkyä ja kuulua! Oulu merellisyyttä pitäisi kehittää edelleen synnyttämällä kaupunkiin kesäkuukausien aikana pienimuotoista meriliikennettä välille Torin ranta – Nallikari